MYŠI

Jaký je rozdíl mezi typem spínače?
Podle technologie, respektive typu senzoru, dělíme myši na optické (využívající červené LED světlo), laserové (s vysokou přesností) či BlueTrack (využívající modrou LED diodu).
Optickou myší nazýváme takovou myš, která osvětluje a optickým snímačem snímá povrch pod sebou. Optická myš pořizuje obrovské množství „fotografií“ za vteřinu – mezi každými dvěma snímky poté počítá posun určitých bodů a z toho pak získává celkový směr (a rychlost) svého pohybu.
Rozdíl mezi optickou myší a laserovou je v přesnosti a intenzitě infračerveného laseru a ve vyšším rozlišení senzoru. Kromě přesnosti spočívá přednost laserové myši v možnosti snímat povrch na lesklém a jiném povrchu nevhodném pro optické myši.
Technologie Bluetrack vychází z klasické technologie optického snímání. Základem je nahrazení červeného světla modrým. Modré má totiž lepší světelné vlastnosti. Navíc je použita LED dioda s širším paprskem, která zabere větší plochu.
E-Blue využívá pro své myši především optický herní snímač AVAGO.

Co znamená zkratka DPI?
Rozlišení myši označeno zkratkou DPI určuje jemnost snímání senzoru (vyjadřuje počet obrazových bodů (pixelů), které se vejdou do délky jednoho palce). DPI říká jakou vzdálenost urazí kurzor myši ve vztahu ke skutečnému pohybu myši po podložce. Jeden palec - anglicky inch - je 2,54 cm.

Co je odezva (polling rate)?
Udává se v ms (milisekundách) nebo jinak v Hz (hertzích). Určuje jak často se informace z myši odesílají do počítače. Klasicky má myš odezvu 8-10 ms. Za dobrou hodnotu lze u herních myší považovat 500 – 1000 Hz (tedy 2 - 1 ms). Pro hráče FPS her je odezva velmi důležitá, jelikož vyžadují rychlé a přesné reakce.

Co určuje zrychlení (G)?
Akcelerace neboli zrychlení je označováno písmenem G. V parametrech myši pak můžeme nalézt hodnoty zrychlení například 8G, 20G. Udává charakteristické zrychlení pohybu myši, při kterém je ještě snímač schopen zaznamenávat pohyb korektně. Čím rychleji pohybujeme myší, tím více akcelerace účinkuje a více zrychlí kurzor na obrazovce.

Podle čeho se rozlišuje typ spínačů?
Typ spínačů je dán výrobcem, určuje životnost spínačů. Herní myši E-Blue využívají spínače OMRON.

Je důležité zda má myš software?
Software je důležitý k přiřazení jednotlivých funkcí pro daná tlačítka např. nastavení podsvícení, DPI, odezvy atd. U myší s vícero tlačítky je možné přiřadit každému jeho funkci. Toto využijí především hráči RPG a MMORPG her, ale také hráčům FPS her či strategií může tato možnost přijít vhod.

Je možné ovlivnit hmotnost myši?
Od výrobce může být myš vybavena vestavěným závažím, aby se zajistila vyšší váha myši. Toto závaží není možné z myši vyjmout nebo vyměnit. Existují však také myši, u kterých můžete její váhu upravovat sami. Myš je vybavena určitým počtem přídavných závaží a ty do těla myši přidáte dle potřeby.

 

KLÁVESNICE

V čem je rozdílná mechanická klávesnice vůči ostatním?
Mechanická klávesnice má oproti běžným klávesnicím používajícím membránu mechanické spínače.

Ty dělíme na 4 nejrozšířenější:
Lineární:
Black (černé) - vhodné pro hraní her, díky potřebné vyšší síle stisku 60 g zabraňují nechtěnému stisknutí kláves
Red (červené) - také vhodné pro hry, se silou stisku 45 g jsou vhodné pro rychlé stisky kláves

Hmatové - "necvakací":
Brown (hnědé) - střední volba pro psaní a hraní her, potřebná síla pro stisk je 55 g
Hmatové "cvakací":
Blue (modré) - vhodná pro psaní i hraní her díky síle stisku 50 g

Mechanické klávesnice E-Blue využívají spínače Kailh, které svou kvalitou dosahují úrovně MX Cherry.

Co znamená, když má klávesnice anti-ghosting?
Anti-ghosting je technologie, která se využívá v případě, že potřebujete zadávat příkazy stiskem několika kláves současně. Zajistí korektní provedení příkazů. Technologie může být použita pro celou klávesnici nebo pouze pro několik kláves.

Může mít i klávesnice programovatelné klávesy?
Ano může. Jestliže je ke klávesnici dodáván software, může si uživatel přiřadit nastavitelným klávesám jejich funkci. Pokud to software umožňuje, může uživatel vytvářet makra a přiřazovat je jednotlivým klávesám.

Jaké podsvícení může herní klávesnice mít?
U klávesnice můžeme mít několik typů podsvícení: celoplošné (celá plocha podsvícena jednou barvou, na výběr z několika možností) podsvícení jednotlivých kláves RGB - (např.: každý řada kláves má jinou barvu), určité barvy na výběr (např.: červená, modrá, růžová) nebo celé spektrum, které si uživatel nastaví sám pomocí softwaru.

 

SLUCHÁTKA

Co určuje frekvenční rozsah?
Tento parametr udává, jaký rozsah jsou sluchátka schopna reprodukovat. Měla by se vždy udávat k nějaké hodnotě útlumu (v decibelech, jednotka dB), který určuje pokles hlasitosti na okrajích frekvenčního pásma.

Jak poznám, jak hlasitě můžou sluchátka hrát?
Je třeba sledovat parametr Citlivost sluchátek. Udává se v decibelech (dB). Vyjadřuje jaký akustický tlak (zkratka SPL – z anglického Sound Pressure Level ) vytvoří sluchátka v uchu. Tato hodnota se považuje za hodnotu akustického výkonu sluchátek a podstatně ovlivňuje jejich hlasitost. Zjednodušeně řečeno, čím vyšší hodnota tím lepší.

Co znamená u sluchátek impedance?
Udává se v Ohmech (značka ?).Hodnota impedance má vliv na to, jak hlasitě budou sluchátka hrát při stejné hodnotě napětí na výstupu zvukového zdroje.  Laicky řečeno k jakému zdroji zvuku jsou vhodná. U zařízení, jako jsou SmartPhone, MP3 přehávače, notebooky, tedy zařízení s malým výstupním výkonem, nemusejí sluchátka s vyšší impedancí hrát dostatečně hlasitě.

V jakých hodnotách se udává citlivost mikrofonu?
Udává se v decibelech (dB).Je poměr výstupního napětí mikrofonu a akustického tlaku (hlasitosti), který toto napětí vybudil. Obvykle se udává v mV/Pa (milivolty na pascal), i když se hodně používá relativní záporná hodnota dB vztažená k referenční úrovni 1V/Pa. Citlivost by měla být udávána k nějaké hodnotě výchozí hlasitosti, jinak jsou údaje zavádějící.