E-Blue si jako hlavní partner s exkluzivitou na periferie na letošním Mistrovství České republiky v počítačových hrách pro své fanoušky připravilo Facebook soutěž o herní křeslo Cobra Racing. Zkus své štěstí, navštiv náš FB profil E-Blue CZ & SK a zúčastni se soutěže, která probíhá v období 9. - 11.11.2018.

 

 

Podrobná pravidla soutěže

 

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost LAMA Plus s.r.o.

II. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na facebooku E-Blue CZ & SK v období od 9.11. do 11.11.2018 včetně.

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "Soutěžící"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

IV. Mechanika soutěže

a) Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.

b) Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na otázku uvedenou na soutěžní stránce www.facebook.com/eblueczsk (dále jen „stránka“). Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži.

„Kolik visaček na dveře "Nerušit" se rozdá během právě probíhajícího Mistrovství České Republiky v počítačových hrách?“

Výhercem se stává Soutěžící, jehož tip se nejvíce přiblíží správné odpovědi. V případě, že nejbližší tip správné odpovědi bude mít několik Soutěžících, bude výherce vybrán náhodným losováním z těchto Soutěžících. Vyhodnocení a případné losování provede 3 členná komise jmenovaná organizátorem. Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

c) Každý Soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

V. Výhra

a) 1 x herní křeslo E-Blue Cobra Racing. Výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu www.facebook.com/eblueczsk v úterý 13.11.2018.

b) Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 16.11.2018.

c) Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru.

d) Cena bude výherci poslána přepravní společností na jeho adresu.

e) Organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě její nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadá ve prospěch Organizátora.

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti LAMA Plus s.r.o. za účelem odeslání výhry. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

VII. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit. Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR nebo SR. Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména v případě výhry.

 

V Karviné dne 7.11.2018